Indemniteitsbeginsel speelt in planschade geen rol

Het indemniteitsbeginsel speelt in de planvergelijking geen rol.

ABRS 19-12/12 inzake Drechterland (LJN: BY6723).

Noot: Indemniteitsbeginsel behelst dat er geen plaats voor schadevergoeding kan zijn als  er geen schade is opgetreden. Dat dit in de planvergelijking geen rol speelt, valt te begrijpen, maar het gaat wel ver om schade te vergoeden die niet optreedt.