HR over al dan niet elimineren bestemmingsplan

9 Juli arresten van 2010 inzake Zuid-Holland: Dit arrest behelst slechts in zoverre een verruiming ten opzichte van de leer van de ‘dwangbestemming’ uit eerdere rechtspraak (de zogenoemde Matser-Markusleer), dat niet langer is vereist dat de bestemming is opgelegd door de Provincie of het Rijk.

Zie arresten eliminatie HR 15-01/16 rechts op deze pagina.

De enkele kwalificatie van gemeentelijk beleid als ‘toelatingsplanologie’ kan dan ook niet bepalend zijn voor het antwoord op de vraag of eliminatie dient plaats te vinden.

Dat de eliminatieregel alleen betrekking heeft op overheidswerken, volgt ook uit de rechtspraak (vgl. HR 5 september 2003, ECLI:NL:HR:2003:AI0871, NJ 2004/385 (’s-Gravenhage/[…] c.s.), rov. 3.7.3 en 3.7.4).

Noot: over het elimineren van bestemmingsplannen is het laatste woord nog niet gezegd !!!