Hoogwatergeul Kampen: gevorderde onteigening (nog) niet uitgesproken.

Provincie Overijssel vorderde onteigening van gronden i.v.m. bestemmingsplan IJsseldelta-Zuid. Dat betreffend bestemmingsplan is door ABRS gedeeltelijk geschorst bij uitspraak van 11-02/15. Grondeigenaar verzet zich, mede daarom tegen de gevorderde onteigening. De rechtbank acht zich onvoldoende voorgelicht door de provincie om op de gevorderde onteigening te beslissen.

Vonnis rechtbank Overijssel 10-06/15.