Grote boom en WOZ-waarde

WOZ-waarde wordt niet beïnvloed door ligging van grote boom naast de woning

Mate van overlast is een persoonlijke beleving. De rechtbank overweegt in dit verband dat bij de vaststelling van de WOZ-waarde geen plaats is voor persoonlijke beleving. Alleen omstandigheden die objectief leiden tot een lagere waarde zijn van belang. De rechtbank vindt het, gelet op de door eiser beschreven mate van overlast, aannemelijk dat een meestbiedende koper hier in enige mate bij zijn aankoopbeslissing rekening mee houdt. Gelet op het feit dat er ook grote bomen staan bij de vergelijkingsobjecten, vindt de rechtbank het niet aannemelijk dat dit een groter waarde-verminderend effect heeft dan waarmee verweerder rekening heeft gehouden. Daarbij vindt de rechtbank het niet onwaarschijnlijk dat er ook voordelen zijn verbonden aan een ligging in een meer groene omgeving (zoals schaduw, privacy, etc.). Deze beroepsgrond faalt.

Rechtbank Amsterdam 14-07/23 (ECLI:NL:RBAMS:2023:4483)