Grondspeculatie door uitponden ‘landbouwgronden met potentie’

Aankoop van percelen landbouwgrond. Aansprakelijkheid verkoper, bemiddelaar en notaris. Centrale stelling van koper dat koopovereenkomsten tot stand zijn gekomen op grond van (bewust) onjuiste/onvolledige informatie, verstrekt door verkoper en bemiddelaar wordt verworpen. Verkoper en bemiddelaar hebben voldoende duidelijk benadrukt dat de kans op waardestijging van de grond als gevolg van bestemmingswijzigingen onzeker was.

Hof Amsterdam 21-01/20 inzake Groza en Aktua Vastgoed (ECLI:NL:GHAMS:2020:85)

Noot: interessant is zojuist verschenen artikel in LTB januari 2020: Maatschappelijke Ondermijning door versnipperd grondeigendom. Daarin wordt, naar het oordeel van Hoogstate terecht, aandacht gevraagd voor de problemen veroorzaakt door dit soort transacties. Ook bij Hoogstate zijn zaken bekend van kopers die vele malen de landbouwkundige- dan wel bosgrondprijs betaalden in de (onterechte) verwachting/hoop dat een lucratieve bestemmingswijziging zou volgen.