Grondfonds provincie Overijssel

Provincie Overijssel en tenminste dertien gemeenten gaan komend jaar in gesprek over verkoop van onbruikbare bouwgrond aan de provincie. Overijssel heeft het voorstel voor een Grondfonds gepresenteerd. Daarmee schiet de provincie gemeenten te hulp die in financiële problemen komen door forse verliezen van hun grondbedrijf.

Afwaardering brengt gemeenten in problemen.

Dit voorjaar kondigde Overijssel al aan dat het de door Essentgelden gevulde spaarpot wil aanboren om gemeenten uit de brand te helpen. Die bezitten gezamenlijk voor circa 200 miljoen euro aan grond voor woningen en bedrijven die door de crisis niet meer worden gebouwd. De noodzakelijke afwaardering van die grond, betekent dat de gemeenten fors moeten bezuinigen. Binnenlands Bestuur 01-01/14