Grondfonds Provincie Overijssel: goed plan?

Overijssel onderzoekt een alternatief voor het plan om als provincie overtollige bouwgrond van gemeenten te kopen. Gedeputeerde Bert Boerman (Ruimte) wil met het ministerie van Binnenlandse Zaken bespreken of gemeenten die door zelf afboeken van hun grond rood komen te staan, niet onder provinciaal toezicht hoeven worden gesteld.

Binnenlands Bestuur 28-01/14.