Grondexploitaties in eerste kwartaal 2016

Gemeenten doen minder aan bouwgrondexploitatie; het is wel steeds meer winstgevend. De gemeentelijke kwartaalcijfers laten zien dat de winst uit grondexploitaties is gegroeid. Wel zijn er veel lagere investeringen in grond en bouw/ en woonrijpmaken. Ook de grondverkopen zijn licht gedaald.

Onderzoeksinstituut OTB Nieuws, 17-05/16