Grondactiviteiten provincies en vennootschapsbelasting

De Samenwerking Vennootschapsbelasting Lokale Overheden (SVLO) heeft de notitie Grondactiviteiten provincies gepubliceerd. In deze notitie staat een inschatting van de gevolgen van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen voor de grondactiviteiten van provincies.

VNG-nieuws 22-02/16