Geruchten over te hoge grondprijzen Nuenen-West

Geschil tussen Gemeente en vastgoedadviseur over de uitvoering van de inventarisatie-, taxatie- en aankoopwerkzaamheden. Gestelde fraude niet bewezen.

Evenmin bewezen dat de vastgoedadviseur heeft gehandeld in strijd van wat van een redelijk bekwaam en handelend adviseur mocht worden verwacht. Stellingen van de gemeente hebben gemotiveerd weerspreking gevonden in het door de adviseur ingebrachte rapport en de gemeente kon niet volstaan met het herhalen van reeds weersproken stellingen.

Het al te lichtvaardige en daarmee onrechtmatige procesbeleid van de Gemeente behoort tot gevolg te hebben dat zij de volledige onderzoekskosten van de adviseur dient te vergoeden, alsmede de kosten verbonden aan verdere ondersteuning door het onderzoeksbureau gedurende deze procedure. Het gaat hier om uitgaven, die de adviseur door toedoen van de Gemeente hebben moeten doen om zich tegen het rapport en de daarop gebaseerde verwijten van de Gemeente te verweren. Dit betreft weliswaar in beginsel kosten waarvoor de artikelen 237-240 Rv een vergoeding plegen in te sluiten en die derhalve op grond van het bepaalde in artikel 241 Rv niet voor (volledige) vergoeding in aanmerking komen, maar in de gegeven, zojuist genoemde omstandigheden dient de Gemeente die kosten, die in redelijkheid zijn gemaakt, volledig voor haar rekening te nemen.

Rechtbank Noord-Holland 30-09/15 inzake gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten/ Vastgoed Advies (ECLI:NL:RBNHO:2015:8429).

Noot: de rechtbank maakt de gemeente stevige verwijten.