Geen vergoeding kosten bezwaar, nu primair besluit in stand blijft

Omdat het besluit van 29 oktober 2013 niet is herroepen, bestaat geen grond voor het oordeel dat het college in het besluit van 11 maart 2014 ten onrechte geen vergoeding heeft toegekend voor de kosten, die [appellant] in verband met de behandeling van het bezwaar heeft gemaakt. Vergelijk de uitspraak van de Afdeling van 29 januari 2014 in zaak nr. 201302090/1/A2. Aan de door [appellant] aangehaalde uitspraak van de Afdeling van 4 december 2013 in zaak nr. 201202888/1/A2 komt in dit verband geen betekenis toe. Die uitspraak ziet niet op de vergoeding van in verband met de behandeling van het bezwaar opgekomen proceskosten.

ABRS 03-06/15 inzake Twenterand (ECLI:NL:RVS:2015:1720).