Geen retributie over eigen investeringen opstalhouder

Het feit dat de grond bouwrijp is gemaakt door de opstalhouders zelf, impliceert dat de eigenaar over de aldus bouwrijp gemaakte grond niet zonder meer de hoogte van de retributie mag baseren.

HR 31-10/14 inzake St. Opstalhouders Haarlemmermeer/ Hoogheemraadschap van Rijnland (HR:2014:3071).