Geen pachtovereenkomst vanwege redelijkheid en billijkheid

Vordering tot ontruiming van een bollenschuur na ommekomst huurperiode voor bepaalde tijd. Gedaagde beroept zich er op dat overeenkomst kwalificeert als pachtovereenkomst. Eiseres doet beroep op beperkende werking redelijkheid en billijkheid.

Aan slagen van dat beroep moeten zware eisen gesteld worden omdat pachtbepalingen van dwingend recht zijn. Voorzieningenrechter oordeelt dat beroep op redelijkheid en billijkheid in deze slaagt.

Voorzieningenrechter Rechtbank Noord-Holland 06-06/13 (LJN: CA2278)