Gedoogplicht Belemmeringenwet Privaatrecht

De gedoogplicht kan pas worden opgelegd indien langs minnelijke weg niet in de gewenste vorm overeenstemming kan worden bereikt. De voorzieningenrechter oordeelt dat in voldoende mate getracht is om overeenstemming te bereiken.

Rechtbank Noord-Holland inzake Waterleidingbedrijf (RBNHO:2014:3128).