Fiscale aftrekbaarheid canon

Niet bij schijnconstructie.

Gerechtshof Amsterdam bevestigd door Hoge Raad 10-10/14 (HR:2014:2927).