Erfpacht woning niet referentie voor WOZ

De WOZ-waarde is echter de waarde van het object op de peildatum in volle eigendom. Belanghebbende heeft niet inzichtelijk gemaakt in hoeverre de verkoopprijs van de (vrijwel) identieke woning is beïnvloed door de erfpachtvoorwaarden, maar deze prijs zonder meer maatgevend geacht. Het Hof volgt belanghebbende niet in deze stelling.

Hof  ‘s-Hertogenbosch 11-12/15 inzake Etten-Leur (ECLI:NL:GHSHE:2015:5185).

Noot: zie het genoemde over depreciatie op onze pagina Erfpacht.