Einde pacht voor eigen gebruik

Einde aan pachtovereenkomst omdat sprake is van duurzaam eigen gebruik verpachter ex artikel 7:370 lid 1 BW

Voor de vraag of sprake is van duurzaam eigen gebruik is noodzakelijk dat het eigen gebruik ernstig gemeend en uitvoerbaar moet zijn 1 . Naar het oordeel van de pachtkamer is aan beide voorwaarden voldaan.

Pachtkamer rechtbank Den Haag 07-02/23 (ECLI:NL:RBDHA:2023:1430)