Deskundigenadvies en NRVT

In het tussenvonnis van 31 augustus 2022 (hierna: het tussenvonnis) heeft de rechtbank de heer R. Kok (hierna: Kok) als deskundige benoemd om de oppervlakte en de waarde van de woning waarover deze zaak gaat vast te stellen.

In het tussenvonnis is ervan uitgegaan dat het NWWI het deskundigenrapport van Kok zou valideren. In de praktijk is dat bij dit rapport niet mogelijk gebleken. Kok heeft de rechtbank meegedeeld dat de NRVT richtlijnen, waaraan hij gebonden is, voorschrijven dat een niet-gevalideerd rapport moet worden voorzien van een plausibiliteitsverklaring, af te geven door een controlerend taxateur. Gelet hierop heeft de rechtbank Kok gevraagd een controlerend taxateur in te schakelen en een begroting te verstrekken van de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.

Kok heeft mevrouw [naam], verbonden aan A44 taxateurs B.V., bereid gevonden om als controlerend taxateur op te treden. Zij heeft haar kosten begroot op
€ 907,50, inclusief BTW. Partijen zijn in de gelegenheid gesteld zich hierover uit te laten en hebben aangegeven geen bezwaar te hebben. Het voorschot zal worden begroot op € 907,50 en zal, in aansluiting op het tussenvonnis, door [eiser] moeten worden gedeponeerd. Het voorschot zal worden verstrekt aan Kok.

In hun conclusie na deskundigenbericht zullen partijen kunnen ingaan op de inhoud van de plausibiliteitsverklaring.

Iedere verdere beslissing wordt aangehouden.

Rechtbank Den Haag 07-06/23 (ECLI:NL:RBDHA:2023:8308)

Noot: Hoogstate weet uit ervaring dat een opdracht van de rechtbank soms kan “schuren” met de regels van beroepsorganisatie NRVT. In november organiseert het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (LRGD) een symposium over met de gedragsregels van deskundigen conflicterende beroepsregels.