Burenrecht: onrechtmatige hinder

Artikel 5:50 lid 1 BW. Vensters binnen 2 meter van de grenslijn. Gedaagde moet ramen vastzetten en ondoorzichtig maken.

Rechtbank Noord-Holland 09-08/23 (ECLI:NL:RBNHO:2023:8931)