Bevoordeling overheidsgelieerde ontwikkelaars door keuze tracé?

Chipshol heeft als verweer tegen de gevorderde onteigening onder meer aangevoerd dat daaraan mededingingsrechtelijke bezwaren kleven omdat sprake is van bevoordeling van overheidsgelieerde ontwikkelaars.

HR 11-07/14 inzake Staat / Chipshol VII (HR:2014:1663):

De in het middel aangevoerde klachten kunnen niet tot cassatie leiden.