Amsterdam hervormt erfpachtstelsel

Als laatste stad van Nederland hervormt Amsterdam het erfpachtstelsel. Het college van B&W heeft dinsdag 18 november ingestemd met de uitwerking van het nieuwe erfpachtstelsel. Hierdoor wordt het vanaf medio 2016 mogelijk voor Amsterdammers om de grond onder hun woning of bedrijf eeuwigdurend vooruit te betalen. Canonherzieningen zijn hiermee verleden tijd.

Persbericht gemeente Amsterdam 27 november 2014.