Agrarische grondmarkt: vierde kwartaal 2012

In het vierde kwartaal van 2012 kwam de agrarische grondprijs uit op 51.000 euro/hectare. De stijging was tussen 2005 en 2009 fors en vlakte daarna, bij een licht toenemende grondmobiliteit, enigszins af. De prijs van aankopen door de zittende pachter kwam in 2012 uit op 31.500 euro per hectare, 63 procent van de vrije agrarische grondprijs. LEI Wageningen 18-03/13.