Afdeling adviseert andere planschadedeskundige te benoemen

ABRS 27-05/15 inzake Goeree-Overflakkee (ECLI:NL:RVS:2015:1639):

Daarbij ligt het, gelet op de voorgeschiedenis, niet in de rede dat het college zich hiervoor wederom tot de SAOZ wendt.

Noot: overweging van de Afdeling is schijnbaar dat er tot twee keer toe gebreken kleven aan adviezen van SAOZ in deze zaak. In een aantal andere uitspraken van gelijke datum honoreert de Afdeling nadere (lees: tweede) adviezen van deskundigen die ook eerder advies uitgebracht hadden.