2017: uitkoop eigenaren woningen onder hoogspanningsleidingen

Het kabinet wil bestaande hoogspanningslijnen in de buurt van woningen gedeeltelijk onder de grond brengen. Waar dat niet mogelijk is, kunnen omwonenden zich vanaf 2017 laten uitkopen.

Bewoners van bijna 370 woningen ontvingen in juli een brief van het Ministerie van EZ dat hun woning vanaf 2017 door de overheid kan worden gekocht, omdat deze recht onder een hoogspanningslijn staat.

Zie bericht VNG d.d. 18 juli 2014.