Sjoerd van Hoogmoed

Sjoerd van Hoogmoed (1985) heeft rechten gestudeerd in Nijmegen. Hij is afgestudeerd in het bestuursrecht, met een nadruk op het ruimtelijke ordeningsrecht. Na zijn studie heeft hij als advocaat gewerkt in Nijmegen. Vanaf eind 2011 werkt hij bij Hoogstate. Eind 2013 rondde hij de opleiding Grondverwerving & Schadevergoedingen van de Koninklijke PBNA af. Daarna rondde hij met goed gevolg de Rentmeestersopleiding van Elsevier af, hij is be√ędigd lid van de Nederlandse Vereniging voor Rentmeesters.

Sjoerd van Hoogmoed is gecertificeerd bij het NRVT (Nederlands Register Vastgoed Taxateurs). Daarnaast is hij geregistreerd in het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding; www.registerdobs.nl) en ingeschreven in het Landelijk Register van Gerechtelijke Deskundigen (www.lrgd.nl). Hij is lid van meerdere schadebeoordelingscommissies.

Specialisaties: Planschade, Nadeelcompensatie, Grondexploitatiewet en Onteigening.