René van Hoogmoed

René van Hoogmoed (1953) studeerde rechten in Utrecht (afstudeerrichting staats- en administratief recht). Daarvoor heeft hij de HEAO gevolgd in Enschede. Hij heeft het vak van zijn vader geleerd, die 1 september 1958 als (eerste) zelfstandig opererende onteigeningsdeskundige in Overijssel is begonnen.

René van Hoogmoed heeft het artikel geschreven  “Naar een tegenhanger van artikel 49 WRO; kostenverhaal en bijdrageheffing bij particuliere exploitatie van incidentele bouwterreinen” (Bouwrecht februari 1986). In datzelfde Bouwrecht zijn artikelen over planschadejurisprudentie gepubliceerd die René van Hoogmoed tezamen met dr. J.W. van Zundert heeft geschreven; oktober 1998, november 1998 en januari 2002.

Voor het blad Grondzaken in de Praktijk schreef René van Hoogmoed in oktober 2012 een artikel over huurbeëindiging op de voet van artikelen 7:309 en 310 BW.

Op 31 mei 2013 is aan dr. J.W. van Zundert een Liber Amicorum aangeboden, waarvan René van Hoogmoed een van de auteurs is, met zijn bijdrage: “Taxatie tegemoetkoming planschade, in onteigeningsperspectief. Door de hond of de kat gebeten?”

In 2013 was René docent bij NVR cursustweedaagse, met als onderwerp: Taxatie aspecten onteigening aan de hand van arrest Lambeck / Hoogezand-Sappemeer.

In april 2013 – 2014 – 2015 – 2016 – 2017 was René mede-docent CPO (Radboud Universiteit Nijmegen) Leergang Onteigeningsrecht: Bijkomende schaden. In het jaar 2018 is deze Leergang niet gegeven; op 12-04-2019 heeft René weer meegewerkt aan de Leergang en aan de af te nemen examens.

René van Hoogmoed is gecertificeerd bij het NRVT te Rotterdam in de kamers Landelijk en Agrarisch Vastgoed en Bedrijfsmatig Vastgoed en is als deskundige ingeschreven in het Landelijk Register Gerechtelijk Deskundigen (zie: www.lrgd.nl/D0205). Hij treedt met regelmaat op als rechtbankdeskundige in onteigeningszaken en andere waarderingskwesties.

Daarnaast is hij geregistreerd in het Register DOBS (Deskundigen Onteigening en Bestuursrechtelijke Schadevergoeding; www.registerdobs.nl). Tot 13 september 2019 was René bestuursvoorzitter DOBS.

Specialisaties: Onteigening, Erfpacht, Grondexploitatiewet, Wet voorkeursrecht gemeenten en Bijzondere taxaties.