Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

27 augustus 2023

Nadeelcompensatie: voorzienbaarheid?

7 november 2021

ABRS: Concrete percentages NMR

22 augustus 2020

Bestemming vervalt door beheersverordening en bestemmingsplan

20 maart 2020

Ingang datum verjaringstermijn 5 jaar bij planschade

12 oktober 2018

Afstandscriterium bij vaststelling normaal maatschappelijk risico

10 augustus 2018

NMR: kortere afstand is lagere drempel? Neen.

10 augustus 2018

Inbreiding tegenover uitbreiding: een verschil in te hanteren drempel (van 5%)? Neen.

23 december 2016

Interpretatie algemene beschrijving in hoofdlijnen

28 augustus 2016

Taxatie tegemoetkoming planschade via percentage

16 april 2016

Hoogte schadevergoeding: gelijkheidsbeginsel

8 juni 2013

Planschade: beroep op gelijkheidsbeginsel nu eens gehonoreerd

Categorieën

Type