Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

4 juni 2023

Vrees voor schade Projectplan Waterwet

29 april 2023

Vergeefse vordering teruglevering ex art. 61 OW

23 december 2022

Gedoogplicht of onteigening?

18 juni 2022

Kantorenmonitor 2021 Zuid-Holland

20 januari 2018

Planschade ten onrechte niet vooraf geregeld?

21 oktober 2016

Eliminatie verkeersbestemming. Verwachtingswaarde -> minnelijke deal

23 april 2016

Eliminatie

8 mei 2015

Onteigeningsvonnis: diverse aspecten schadeloosstelling

20 december 2014

Onteigeningsvonnis rechtbank Den Haag

18 augustus 2014

Waardevermindering overblijvende; artikel 41 Ow

16 februari 2014

Werkelijke waarde – verwachtingswaarde: vervolg op 9 juli 2010 arresten Zuid-Holland

27 april 2013

Nadeelcompensatie art. 7:14 Waterwet

Categorieën

Type