Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

20 januari 2023

Verweer tegen onteigening binnenstedelijke ontwikkeling

21 september 2018

Kosten art 50 Ow verband houdende met beroep op zelfrealisatie.

4 mei 2018

Prematuur verzoek aanwijzing onteigening: zelfrealisatie

5 januari 2018

HR stemt in met onteigening Hedwigepolder

2 oktober 2017

Vervroegde onteigening grond Hedwigepolder

18 december 2016

Hedwigepolder, artikel 7:377 BW (pachtontbinding wegens bestemming niet-landbouwkundig doel)

12 juni 2016

Onteigening Hedwigepolder uitgesproken, geen zelfrealisatie

13 maart 2016

Onteigening: verzoek om inzage contracten met derden afgewezen

8 mei 2015

Onteigenen en zelfrealisering

21 februari 2015

Taxatie inbrengwaarde: enkel werkelijke waarde, geen onteigeningsvergoeding

Categorieën

Type