Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

22 maart 2024

Onteigening parkeerplaatsen bij bedrijf (A27)

24 juli 2023

Wegrestaurant en parkeerplaats: reconstructie of liquidatie?

16 juli 2023

Overeenstemming schadeloosstelling en kosten art. 50 OW

28 mei 2021

Weging opleggen gedoogplicht Nb-wet in planologische procedure

1 mei 2020

Groningen en 5 andere provincies werken aan oplossing krimp

30 januari 2019

Prijsstijgingen woningen 2018

5 januari 2018

HR stemt in met onteigening Hedwigepolder

17 juli 2016

Onvolwassen houding partijen. Rechtbank kan haar energie wel beter gebruiken.

16 januari 2016

HR inzake prov Zeeland / De Meijer en Goense: eliminatie regel

16 januari 2016

Verwachtingswaarde hier (krap) twee maal agrarische waarde

10 januari 2016

Eliminatievonnis Rechtbank Zeeland gepubliceerd

4 september 2015

Lucratieve bestemming wel of niet elimineren? (conclusies A-G)

Categorieën

Type