Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

9 maart 2023

Planschade windpark

5 februari 2023

Publicatie onteigeningsvonnissen

15 juli 2022

Windturbine en gedoogplicht

1 augustus 2021

Verzoek om schorsing van opgelegde gedoogplicht

22 augustus 2020

Windpark – bedrijfswoning – NMR

26 juni 2020

Windpark Drentse Monden en Oostermoer

6 oktober 2019

Koninklijk Besluit onteigening windmolen Zeewolde

22 juni 2019

Planologie windpark

21 april 2019

Windmolens en planschade: financiële uitvoerbaarheid bestemmingsplan

17 februari 2019

Activiteitenregeling milieubeheer Windpark

4 februari 2019

Vereniging voor Onteigeningsrecht: presentatie Sjoerd van Hoogmoed

21 december 2018

Windpark Zeewolde: onteigening bestaande molens?

Categorieën

Type