Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

3 februari 2024

Meer inzicht nodig in geluidhinder

5 februari 2023

Publicatie onteigeningsvonnissen

27 januari 2023

Onteigening windturbine

22 augustus 2020

Windpark – bedrijfswoning – NMR

19 juni 2020

Windturbine: inbreuk op eigendomsrecht bij overdraai

1 februari 2020

Windmolenpark: alle beroepen ongegrond verklaard

20 december 2019

Gedoogplicht windmolens Zeewolde

14 december 2019

Verdeling opbrengsten windmolenpark tussen pachter en verpachter in familiesfeer

6 oktober 2019

Koninklijk Besluit onteigening windmolen Zeewolde

4 februari 2019

Vereniging voor Onteigeningsrecht: presentatie Sjoerd van Hoogmoed

20 oktober 2018

Deel domeingrond gaat naar zon- en windparken

26 januari 2018

Windpark: planschadeclaims wegens turbines nabij woning. Nihil.

Categorieën

Type