Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

8 december 2023

Koopovereenkomst tot stand gekomen?

7 november 2021

Artikel 7:350 en 7:373 BW (pacht)

6 juni 2020

Pachtbeëindiging wegens wijziging bestemming (art. 7:370 lid 1 onder e BW)

7 augustus 2016

Schadevergoeding ingeval van ontbreken wil tot eigen ingebruikneming verhuurder

Categorieën

Type