Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

5 november 2023

Erfpachter wil bestemmingswijziging

28 november 2022

Vrees partijdigheid rechter

29 april 2022

Wijziging erfdienstbaarheid, schadeloosstelling

25 november 2021

Canonwijzigingsbedingen onredelijk bezwarend

2 oktober 2021

Planmaximalisatie: ontheffingsmogelijkheid buiten beschouwing

20 augustus 2021

Nieuw gemeentebeleid omtrent de hoogte van de koopprijs bloot eigendom

1 augustus 2021

Schadevergoeding vanwege wijziging splitsingsakte?

17 juli 2021

Ontbinding pacht vanwege gewijzigde bestemming

6 juni 2020

Pachtbeëindiging wegens wijziging bestemming (art. 7:370 lid 1 onder e BW)

13 februari 2020

Vervallen ligplaatsen boten: niet gevolg wijziging bestemmingsplan

13 februari 2020

Gascompressorstation. Drempelwaarde geluidstoename. Veiligheidsrisico

20 juli 2019

Geen realisatie zonnepark op voor landbouw uitgegeven erfpachtgronden

Categorieën

Type