Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

8 december 2023

De Afdeling als taxateur

25 september 2021

College wijkt af van advies planschade adviseur: bestuurlijk lus

1 februari 2020

NMR uitbreidingslocatie 3%

17 mei 2019

Tracébesluit Spooromgeving Geldermalsen; trillingen

12 oktober 2018

Afstandscriterium bij vaststelling normaal maatschappelijk risico

24 september 2017

Interpretatie referentietransacties: rechtbank wijkt af van aanpak deskundigen

28 mei 2017

Weging schadefactoren (en WOZ) bij tegemoetkoming planschade

30 mei 2015

Gedeeltelijke voorzienbaarheid

20 september 2014

Weging schadefactoren: voor- en nadelen

26 januari 2014

Voorbeeld van weging planologische nadelen

Categorieën

Type