Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

8 december 2023

Onteigening A27: begrip “huiskavel”

25 juni 2023

Opheffing recht van overpad

13 mei 2023

Uitleg overeenkomst

20 januari 2023

Onteigening reconstructie weg

15 oktober 2022

Erfdienstbaarheid van weg / verzwaring

29 september 2022

Vonnis wegverbreding 07-09/22 gepubliceerd

29 april 2022

Wijziging erfdienstbaarheid, schadeloosstelling

4 februari 2022

Beperking planmaximalisatie onvoldoende gemotiveerd

8 januari 2022

Vonnis onteigening Prov. Drenthe gepubliceerd

2 oktober 2021

PIP Westfrisiaweg: maximalisatie oude plan en geluidscherm

22 mei 2021

Onteigeningsvonnis wegaanleg: rente vrijkomend kapitaal en BTW heffing

23 januari 2021

Reikwijdte erfdienstbaarheid van weg

Categorieën

Type