Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

7 april 2024

Erfpacht: onvoorziene omstandigheden

14 december 2019

Verschil taxatie planschade en WOZ

3 mei 2019

Geen invloed geluidsnormen op varkensbedrijf: nabije burgerwoning in plaats van oude bedrijfswoning

14 juli 2017

Planschade vanwege beperking milieucategorie van 4/5 naar 3

17 juni 2017

Vergoeding deskundigenkosten administratieve fase

9 september 2016

Invloed WOZ-waarde bij planschade

13 maart 2016

Uitwerkingsplicht contra vrijstellings- en ontheffingsmogelijkheid

1 mei 2015

WOZ-waardes en planschade

1 juni 2013

Planschade contra door aanvrager gebeurde ruwe bouwgrond

27 april 2013

Termijn bekendmaking onteigenings-KB

Categorieën

Type