Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

3 september 2021

Onteigening huurder woonruimte

22 juni 2019

Vergoeding verhuiskosten bij einde huur

17 februari 2018

Beëindiging huur bedrijfsruimte

23 december 2016

Tegemoetkoming in verhuiskosten huurder: art. 7:275 BW

7 augustus 2016

Schadevergoeding ingeval van ontbreken wil tot eigen ingebruikneming verhuurder

Categorieën

Type