Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

2 maart 2024

Zorgplicht waterschap

3 december 2023

Nadeelcompensatie overstroming landbouwgrond

19 februari 2023

Nadeelcompensatie projectplan waterschap

28 november 2022

Vrees partijdigheid rechter

6 juni 2022

Onteigening – planschade – nadeelcompensatie – gedoogplicht – opzeggen bruikleen

29 april 2022

Wijziging erfdienstbaarheid, schadeloosstelling

18 maart 2022

Verlenging bestaande erfpacht

18 december 2021

Schorsing gedoogplicht BP

10 juli 2021

Erfpacht waterleidingbedrijf loopt door

15 juni 2020

Gedoogplicht watergebiedsplan Drents Overijsselse Delta

10 april 2020

Gedoogplicht blijft in stand, ondanks alternatief tracé

8 februari 2020

Nadeelcompensatie: kapitalisatiefactor jaarlijkse schade

Categorieën

Type