Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

22 september 2019

Schade hoger waterpeil jachthaven: voorzienbaarheid.

17 maart 2019

Planschade dubbelbestemming voor waterberging

29 september 2018

Art. 7:16 waterwet in relatie met artikel 6.1 Wro + NMR

21 september 2018

Beperkingen aan buitendijks bedrijventerrein: directe planschade, maar wel 2% NMR

3 maart 2013

49 WRO: dubbelbestemming retentiegebied

Categorieën

Type