Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

8 januari 2023

Overheidsprivaatrecht: ligplaats woonschip in openbaar water

19 februari 2022

Verhoging waterpeil: gewasschade – belastingschade

13 november 2020

Rb Noord-Nederland onteigeningsvonnis 11-11/20: aanvullend deskundigenrapport

22 september 2019

Schade hoger waterpeil jachthaven: voorzienbaarheid.

11 juni 2019

Non-conformiteit: nieuw rieten dak

21 december 2018

Mogelijke schadecomponenten bedrijfswoning

12 augustus 2016

Minder huizen ‘onder water’

3 maart 2013

49 WRO: dubbelbestemming retentiegebied

Categorieën

Type