Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

18 juni 2023

Directe planschade: gebruiksmogelijkheden en huidig gebruik

4 februari 2022

Beperking planmaximalisatie onvoldoende gemotiveerd

23 juli 2021

Planschade: vervallen mogelijkheid zandwinning

7 november 2020

Planologie van agrarisch naar mede-agrarisch: overlast

20 december 2019

Maximaliseren oude planologische mogelijkheden

17 maart 2019

Planvergelijking: opslag kuilvoer

7 februari 2019

Maximale invulling van het nieuwe planologisch regime

21 december 2018

Meppel-binnenstad: planschade beperkingen aan woon-winkelpand

30 november 2018

Planschade: Nederlandse planologie in combinatie met Belgische

23 maart 2018

Wet beheer rijkswaterstaatswerken: bouwmogelijkheid oude plan kon “zeker’ niet benut worden.

14 juli 2017

Planschade vanwege beperking milieucategorie van 4/5 naar 3

14 april 2017

Maximaliseren bebouwing: met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid

Categorieën

Type