Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

17 december 2022

Eis verleggen kabel bij ontbreken zakelijk recht

23 april 2022

Vordering tot levering percelen afgewezen

10 januari 2021

Schadevergoeding: eigen schuld art. 6:101 BW

13 september 2020

Eis afbraak bungalow op buurmans grond

15 juni 2020

Gedoogplicht watergebiedsplan Drents Overijsselse Delta

15 juni 2019

Artikel 61 Ow: (niet) een billijke schadeloosstelling

15 mei 2016

Einde erfpacht

28 juni 2015

Gedoogplicht artikel 5.24 Waterwet of onteigening

Categorieën

Type