Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

6 oktober 2023

Nadeelcompensatie: omrijdschade

14 april 2019

Vergoeding omrijdschade agrarisch: maximum snelheid

15 december 2018

Omrijdschade: afsluiten op- en afritten

15 december 2017

Onteigeningsvonnis N18

6 maart 2016

Onteigening Staat / Brooijmans

7 maart 2015

Omrijschade gebaseerd op hogere dan toegestane snelheid trekker

17 oktober 2014

Omrijschade, geen planschade

20 september 2014

Nadeelcompensatie: geen vaste drempel c.q. korting bij omrijschade

6 april 2013

Nadeelcompensatie: omrijschade en voorzienbaarheid

Categorieën

Type