Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

3 december 2023

Reconstructie of liquidatie bij onteigening geringe strook

6 oktober 2023

Nadeelcompensatie: omrijdschade

3 juli 2021

Toezegging in onteigeningsprocedure

14 april 2019

Vergoeding omrijdschade agrarisch: maximum snelheid

15 december 2018

Omrijdschade: afsluiten op- en afritten

15 december 2017

Onteigeningsvonnis N18

14 mei 2017

Omrijdschade contra rente vrijkomend kapitaal

12 augustus 2016

Inkomensschade anderszins verzekerd

6 maart 2016

Onteigening Staat / Brooijmans

20 september 2014

Nadeelcompensatie: geen vaste drempel c.q. korting bij omrijschade

Categorieën

Type