Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

29 april 2022

Wijziging erfdienstbaarheid, schadeloosstelling

22 juni 2018

Schade wegrestaurant door vervallen doorgaande functie van de weg

13 oktober 2017

Wijziging erfdienstbaarheid van overweg om watergeul te kunnen realiseren

25 november 2016

Schadevergoeding anderszins verzekerd, herstel in natura

19 juni 2016

Bestemmingsplan: recht van overweg vervalt, maar voorzien is in alternatieve ontsluiting

28 augustus 2015

Geen noordelijke variant N340

6 juli 2015

Verlies huurder geen gevolg onteigening (schaduwschade)

14 juni 2015

In Ommen komende jaren ruimte voor bouw 750 woningen

Categorieën

Type