Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

19 november 2022

Art. 3.3 en 6.1 Wro

5 februari 2021

Limitatieve opsomming oorzaken planschade

2 februari 2019

Illegaal bouwen en overgangsrecht

13 januari 2019

Is vergoeding planschade anderszins voorzien in koopcontract?

13 juli 2018

Vervolg Buitenring Parkstad: opheffen schorsing, erfdienstbaarheid van uitzicht

8 juni 2018

Conclusie A-G inzake RIP Windpark Zeewolde

9 maart 2018

Kostenvergoeding ABRS

23 februari 2018

Omgevingsvergunning Zwaaikom: overheid start onteigening

18 augustus 2017

Geluidtoename – planschade: omgevingsvergunning milieu is geen onderdeel planvergelijking

16 januari 2016

Schadevergoeding in natura: hertstel voormalige planologische mogelijkheden

1 mei 2015

Omgevingsvergunning pas na realisatie wal door gemeente. Bevoordeling?

2 februari 2014

Schadevergoeding anderszins verzekerd door toegezegde latere bouwmogelijkheid?

Categorieën

Type