Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

24 november 2022

Vervallen mogelijkheid supermarkt, residuele waardering

21 december 2018

Mogelijke schadecomponenten bedrijfswoning

29 oktober 2017

Nogmaals: schadefactoren bij planschade

28 mei 2017

Weging schadefactoren (en WOZ) bij tegemoetkoming planschade

28 mei 2017

NMR inbreidingslocatie: 5% wederom

28 mei 2017

Bedrijfswoning en tegemoetkoming planschade

21 maart 2015

Maximaliseren, feitelijke situatie niet van belang

Categorieën

Type