Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

29 augustus 2020

Planschade en uitwerkingsplicht, een overzicht

6 oktober 2019

Voorzienbaarheid bij planschade

26 januari 2018

Windpark: planschadeclaims wegens turbines nabij woning. Nihil.

29 november 2015

Niet in lijn der verwachtingen, dus 2% NMR

29 november 2015

Datum voorzienbaarheid: hier datum notariële akte

Categorieën

Type