Actualiteiten,
wij vertellen u graag meer!

24 mei 2024

Twee advocaten en art. 50 OW

3 december 2023

Wederom vonnis uurtarief art. 50 Ow

19 november 2022

Provincie Groningen: “Dijkbezwaren”

28 oktober 2021

Schadeloosstelling onteigening van gedeelten erfpacht

15 oktober 2021

Vonnis over enkel art. 50 OW

6 juni 2020

WOZ-waarde pand met dubbele bestemming

21 september 2018

Kosten art 50 Ow verband houdende met beroep op zelfrealisatie.

12 juli 2015

Matiging kosten partijdeskundige (art. 50 Ow)

28 maart 2015

Kosten partijdeskundige niet onredelijk, aldus rechtbank

8 februari 2015

Deskundigenkosten art. 50 Ow: ook voor bestuurlijke fase

13 december 2014

Vergoeding kosten partijdeskundige planschade à € 75,- per uur

8 november 2014

Beoordeling deskundigenkosten door de Afdeling

Categorieën

Type